A PSICO-3 cuidem, prioritàriament, la part emocional dels joves. Som conscients del que pateixen dins d’una societat, a vegades, poc tolerant i comprensiva amb les diferències individuals.
Adolescencia La Psicoteràpia d'Adolescents està orientada a reconduir situacions de malestar o de conflicte que generen malestar.

A Psico-3 us oferim la possibilitat d’ajudar-vos amb les vostres preocupacions o dubtes, en moments de dificultat dels vostres fills o grup familiar. Oferim suport a les famílies per a comprendre i col·laborar en el procés de superació de qualsevol situació o dificultat.

La intervenció es realitzarà sempre des d'una perspectiva positiva i reforçadora, potenciant la motivació i les fortaleses personals de cadascú i posant especial atenció a l'àrea emocional.

Trastorns de l’aprenentatge

El trastorn de LECTURA, trastorn de l’EXPRESSIÓ ESCRITA i el trastorn del CÀLCUL consisteixen en un rendiment inferior, en aquestes àrees, que se situa per sota del que s’espera en funció de l’escolaritat, de l’edat del noi/a i del coeficient intel·lectual. Els problemes d’aprenentatge interfereixen en el rendiment acadèmic en general o en les activitats quotidianes que requereixen lectura, càlcul o escriptura. En els trastorns de lectura, la lectura oral es caracteritza per distorsions o omissions, lentitud i errors en la comprensió de la pròpia lectura.

Trastorn de l’ escriptura, disortografia, disgrafia

És una combinació de mancances del nen/a per compondre textos escrits, errors gramaticals i d’elaboració de frases, organització pobre dels paràgrafs, grafia deficitària, errors d’ortografia.

Trastorns del llenguatge expressiu

Trastorn de conducta i adaptació

Consisteixen en una combinació de dificultats en atenció selectiva, control d’impulsos, control emocional i control del grau d’activitat motora que es manifestarà com una dificultat important del noi/a per adequar la seva conducta a les exigències del seu medi, no complint les expectatives del seu medi, amb el conseqüent impacte emocional negatiu. Apareixen conductes disruptives, en que predominen símptomes de trastorn oposicionista-desafiant, trastorns de conducta i labilitat emocional.

Trastorn de l'espectre de l'autisme, TEA:

El Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (T.E.A.) és un trastorn del desenvolupament que implica dificultats en les àrees de la comunicació social recíproca, la conducta repetitiva o interessos restringits. Els nois/es amb T.E.A. poden tenir una intel·ligència molt variable, tant pot haver-hi una discapacitat intel·lectual com altes capacitats.
Tot i la consciència social més gran aconseguida al voltant del T.E.A., durant els darrers anys a la nostra societat persisteixen molts mites que cal anar trencant, com que els nois/es amb autisme no es relacionen oQUI rebutgen el contacte físic. Els nois/es amb T.E.A. que no es diagnostiquen i no es tracten adequadament sovint entren en una espiral d'aïllament, desmotivació, baixa autoestima i trastorns afectius secundaris.

Trastorn d’atenció amb hiperactivitat o sense: TDA I TDAH

Patró persistent de desatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat. Aquesta dificultat es troba generalitzada a l’espai i temps i consisteix en la dificultat per mantenir i regular l’atenció i una activitat motora excessiva. Presenten també poc autocontrol.

Problemes emocionals: dol, gelosia, rivalitat, pors, fòbies...

Tècniques d’estudi

Administració de tests, escales i bateries

Tests de personalitat, adaptació i conducta, tests d'atenció, lectoescriptura i llenguatge, orientació vocacional, assetjament i violència escolar, diagnòstic d'autisme, ansietat i depressió, i neuropsicologia.

Teràpia de grup

Dirigida a adolescents per treballar les EMOCIONS, habilitats socials, l’adaptació, control de la impulsivitat...

Orientació professional

Dirigida a adolescents o bé joves que no saben quins estudis fer i poder orientar-los de cara a un futur laboral.

Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l´ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús.