A PSICO-3 cuidem, prioritàriament, la part emocional de cada nen/a . Som conscients del que pateixen dins d’una societat, a vegades, poc tolerant i comprensiva amb les diferències individuals.
Infancia

Teràpia i reeducació

La teràpia Infantil és una manera d'ajudar els nens/as a reconduir situacions que en aquest moment els generen malestar o conflicte.

A Psico3 us oferim un espai on ajudar-vos amb les vostres preocupacions o dubtes, en moments de dificultat dels vostres fills o del grup familiar. Us orientarem i donarem suport per a comprendre i col·laborar en el procés. Tenim en compte els diferents entorns del nen/a, la família, l’escola...

Treballem de manera lúdica i creativa, utilitzant tècniques amenes i orientades a proporcionar les eines per a afrontar les dificultats de cada cas. La intervenció es farà des d'una perspectiva positiva i reforçadora, potenciant la motivació i les fortaleses personals de cada nen/a, i posant especial atenció a l'àrea emocional. D'aquesta manera estarem fomentant un desenvolupament de manera integral i saludable.

Treballem:

Trastorns de l’aprenentatge

El trastorn de LECTURA, trastorn de l’EXPRESSIÓ ESCRITA i el trastorn del CÀLCUL (DISCALCULIA) consisteixen en un rendiment inferior, en aquestes àrees, que se situa por sota del que s’espera en funció de l’escolaritat, de l’edat del nen/a i del coeficient intel·lectual. Els problemes d’aprenentatge interfereixen en el rendiment acadèmic en general o en les activitats quotidianes que requereixen lectura, càlcul o escriptura. En els trastorns de lectura, la lectura oral es caracteritza per distorsions o omissions, lentitud i errors en la comprensió lectora.

Trastorn de l’escriptura, disortografia, disgrafia

És una combinació de mancances del nen/a per compondre textos escrits, errors gramaticals i d’elaboració de frases, organització pobra dels paràgrafs, grafia deficitària, errors d’ortografia.

Trastorns del llenguatge expressiu

Trastorn de conducta i adaptació

Consisteixen en una combinació de dificultats en atenció selectiva, control d’impulsos, control emocional i control del grau d’activitat motora que es manifestarà com una dificultat important del nen per adequar la seva conducta a les exigències del seu medi, no complint les expectatives del seu medi, amb el conseqüent impacte emocional negatiu. Apareixen conductes disruptives, en què predominen símptomes de trastorn oposicionista-desafiant, trastorns de conducta i labilitat emocional.

Trastorn d’atenció amb hiperactivitat o sense: TDA I TDAH.

Patró persistent de desatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat. Aquesta dificultat es troba generalitzada a l’espai i temps i consisteix en la dificultat per mantenir i regular l’atenció i una activitat motora excessiva. Presenten també poc autocontrol.

Problemes emocionals: dol, gelosia, rivalitat, pors, fòbies...

Enuresis i encopresis

Alteracions del son

Trastorn de la coordinació motora

Quan hi ha un retard en l’adquisició dels hàbits motors (caminar, seure, gatejar...) , dificultat motora, cal·ligrafia deficient...

Trastorn de l'espectre de l'autisme, TEA:

El Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) és un trastorn del desenvolupament que implica dificultats en les àrees de la comunicació social recíproca, conducta repetitiva o interessos restringits. Els infants amb TEA poden tenir una intel·ligència molt variable, que va des de nens amb discapacitat intel·lectual a nens amb altes capacitats.
Tot i la consciència social més gran aconseguida al voltant del T.E.A., durant els darrers anys a la nostra societat persisteixen molts mites que cal anar trencant, com que els infants amb autisme no es relacionen o que rebutgen el contacte físic.
Els nens amb TEA que no es diagnostiquen i no es tracten adequadament sovint entren en una espiral d'aïllament, desmotivació, baixa autoestima i trastorns afectius secundaris.

Trastorn d’ansietat per separació

Ansietat excessiva lligada a l’allunyament de casa o d’aquelles persones a qui el subjecte està vinculat, experimentant malestar excessiu, necessitant saber on són i estar en contacte amb elles.

Psicomotricitat

La psicomotricitat és una disciplina que s’ocupa de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció i el moviment, i és de gran importància pel desenvolupament del nen/a, de la seva corporeïtat, així com de la seva capacitat per expressar-se i relacionar-se en el món que l’envolta. Els nens, mitjançant les seves accions corporals aconsegueixen situar-se en el món i adquireixen intuïtivament els aprenentatges necessaris per desenvolupar-se a l’escola i a la vida, amb els conseqüents efectes sobre la millor capacitació per l’adquisició de l’ESCRIPTURA, la LECTURA, el CÀLCUL, la COMPRENSIÓ I el RAONAMENT.
Treballant les habilitats de joc i d’exploració millorem la COORDINACIÓ, la COMUNICACIÓ, la INTERACCIÓ, la COGNICIÓ i en definitiva la MADURESA GLOBAL.

Alteracions del nen afectat per greus patologies: Síndrome de Down, paràlisi cerebral…

Tècniques d’estudi

Administració de tests, escales i bateries

Tests de personalitat, adaptació i conducta, tests d'atenció, lectoescriptura i llenguatge, orientació vocacional, assetjament i violència escolar, diagnòstic d'autisme, ansietat i depressió, i neuropsicologia.

Teràpia de grup

Dirigida a nens/es per treballar les EMOCIONS, habilitats socials, l’adaptació, control de la impulsivitat...

Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l´ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús.